Kinezyterapia

Kinezyterapia – leczenie ruchem. Zakłada wykorzystanie celowo dobranych wzorców ruchowych i prostych ruchów. Kinezyterapia jest składową procesu fizjoterapii, dlatego też warto ją łączyć z innymi formami np. fizykoterapią dla uzyskania trwałego efektu terapeutycznego. Poza gimnastyką ogólnieusprawniającą, gdzie trening obejmuję całe ciało,  wyróżniamy kinezyterapię miejscową, (indywidualną), która oddziałuje lokalnie, na wybrane części ciała. Należą do niej:

 • ćwiczenia bierne (wzmocnienie mechanizmu „pompy mięśniowej”, utrzymanie ruchomości w stawach);
 • ćwiczenia czynno-bierne (zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśni; współpraca pacjenta z terapeutą);
 • ćwiczenia wspomagane (bezpośrednie – zdrowa kończyna „ćwiczy” kończynę chorą; pośrednie – wykorzystanie systemu bloczkowego);
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu (zapobiegają zanikom mięśniowym, przykurczom, zwiększają zakres ruchomości i przyrost siły mięśniowej)
 • czynne wolne (utrzymanie i poprawa ruchomości stawów, kształtowanie koordynacji ruchowej, utrzymanie siły mięśniowej);
 • czynne z oporem (wzrost siły i wytrzymałości mięśni);
 • ćwiczenia prowadzone (wzmocnienie mięśni oraz odtwarzanie i utrwalanie wzorców ruchowych);
 • ćwiczenia redresyjne (likwidacja określonych oddziaływań w stawach);
 • ćwiczenia synergistyczne (zwiększony efekt terapeutyczny przez współdziałanie wielu czynników);
 • ćwiczenia koordynacyjne (utrzymanie prawidłowej równowagi i płynności ruchu)
 • ćwiczenia oddechowe (zwiększenie wydolności oddechowej, nauka prawidłowego oddychania; pozytywnie wpływa na terapię).

Wskazania:

 • zespoły bólowe stawów kręgosłupa i kończyn;
 • ograniczenie ruchomości stawów;
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa i kończyn;
 • choroby reumatyczne;
 • wady postawy;
 • stany po złamaniach kości;
 • urazowe uszkodzenia tkanek miękkich: skręcenia, zwichnięcia, naciągnięcia i zerwania więzadeł, ścięgien i mięśni;
 • po endoprotezoplastyce stawu kolanowego/biodrowego;
 • osteoporoza;
 • zaniki mięśniowe;
 • dyskopatie;
 • niedowłady kończyn na tle zmian zwyrodnieniowych, pourazowych lub neurologicznych;
 • choroba Parkinsona;
 • stwardnienie rozsiane (SM);
 • polineuropatie;
 • po udarach mózgu;
 • po uszkodzeniach rdzenia.

Przeciwwskazania:

 • urazy po złamaniach z niepełnym zrostem (zrost po 3-4 miesiącach);
 • stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych;
 • stany bezpośrednio po zwichnięciach i innych urazach stawów;
 • stany zapalne żył;
 • rany skory, mięśni, tkanek miękkich;
 • stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem!);
 • występowanie bólu przy ćwiczeniach (silne, nieustępujące dolegliwości);
 • wysoka temperatura (powyżej 38);
 • wysokie ciśnienie
 • ogólnie ciężki stan pacjenta;
 • stan po tomografii komputerowej z kontrastem;
 • stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego) od 24h do 3 dób.

30min – 35zł

60min – 55zł