Ultradźwięki

Ultradźwięki – są to fale sprężyste o częstotliwościach większych od słyszalnych obejmujące szeroki zakres częstotliwości. W fizjoterapii wykorzystywane są najczęściej częstotliwości od 0.8 do 3MHz, co pozwala na dostatecznie głęboką penetrację ultradźwięków do tkanek i działanie biologiczne. Ultradźwięki mogą być wytwarzane w emisji ciągłej lub pulsacyjnej (przerywanej).

Ultradźwięki wywołują w tkankach skutki:

 • termiczne – powstają pod wpływem wzrostu temperatury w tkankach, którego rozproszenie zależy od rodzaju tkanki. Ciepło powstaje głównie w tkankach o wysokim współczynniku absorpcji (kość, chrząstka, okostna, ścięgno, więzadła)
 • mechaniczne (nietermiczne) – dotyczą zmian ciśnienia w ośrodku pod wpływem przechodzenia fali ultradźwiękowej.
 • fizykochemiczne – składowa działania mechanicznego i cieplnego ultradźwięków; przyspiesza rozpad białek, wpływa na wzrost szybkości dyfuzji i rozpadu wody.

Wskazania do stosowania ultradźwięków obejmują stosunkowo dużą grupę schorzeń. Należą do nich:

 • choroby narządu ruchu: objawowe zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające kręgosłupa i stawów obwodowych; stany pourazowe (skręcenia, naciągnięcia, stłuczenia, krwiaki) i ich powikłania, złamania (świeże, opóźniony zrost kostny, stawy rzekome); zespół Sudecka, choroby ścięgien, pochewek ścięgnistych, powięzi (najczęściej zapalenie ścięgna Achillesa, rozcięgna podeszwowego, bliznowacenie rozcięgna dłoniowego – choroba Dupuytrena), zespoły przeciążeniowe nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramieniowej;
 • choroby układu nerwowego: zespoły korzeniowe, neuralgie, kauzalgie, dystrofia mięśniowa postępująca, piramidowe i pozapiramidowe zespoły hipertoniczne i spastyczne (miejscowo);
 • choroby skóry i tkanki podskórnej – blizny i bliznowce, trudno gojące się rany, owrzodzenia goleni;
 • układowe choroby tkanki łącznej – reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (poza okresami zaostrzeń), sklerodermia.

Przeciwwskazania:

 • nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu;
 • ostre procesy zapalne i stany gorączkowe;
 • skazy krwotoczne;
 • czynna gruźlica;
 • ostra niewydolność krążenia;
 • niestabilna postać choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca;
 • zaawansowana miażdżyca;
 • tereotoksykoza;
 • ciężki stan ogólny, wyniszczenie;
 • stany, w których wzrost temperatury nie jest korzystny (krwawienie, zakrzepica, zaburzenia krążenia, wylew, zaburzenia czucia, wiek);
 • obszary w pobliżu wszczepionego rozrusznika serca (jest możliwe w dystalnych częściach ciała);
 • ciąża (w obszarze brzucha, miednicy, dolnego odcinka kręgosłupa);
 • stan po terapii promieniami X i radioaktywnymi izotopami (po 6 msc);
 • cukrzyca;
 • zapalenia septyczne;
 • zakrzepowe zapalenie żył;
 • III i IV okres zaburzeń obwodowego krążenia tętniczego;
 • zaburzenia czucia.

Uwaga! Nie nadźwiękawia się okolic serca i segmentu sercowego, płuc, narządów miąższowych jamy brzusznej, mózgu, oczu, gonad, odcinka szyjnego kręgosłupa powyżej trzeciego kręgu szyjnego (ochrona rdzenia przedłużonego), okolic przyległych do obszaru, w którym wykonano laminektomię.

1 zabieg – 10zł